4H:ssa lasten ja nuorten omat unelmat ja kiinnostuksen kohteet yhdistyvät työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen. 

Olemme olemassa, jotta lapsista ja nuorista kasvaisi aktiivisia, monitaitoisia, vastuullisia ja yritteliäitä aikuisia.


Oulun 4H-yhdistys toimii vanhan Oulun sekä entisten Ylikiimingin ja Oulunsalon kuntien alueella.


  • järjestämme 4H-kerhoja ja -kursseja, joissa tietoja ja taitoja opitaan itse tekemällä


  • leireillämme koulujen loma-aikoina löydetään uusia kavereita ja mielekästä tekemistä


  • tarjoamme asiakkaille koti- ja pihapalvelua, lastenhoitopalvelua sekä lemmikkieläinten hoitopalvelua


  • työllistämme nuoria työpalvelun kautta sekä tuemme oman 4H-yrityksen perustamiseen


  • meillä on myös 4H-kansainvälisyystoimintaa ja hieno vaihto-ohjelma, joka jatkuu taas koronan jälkeen!