4H:ssa lasten ja nuorten omat unelmat ja kiinnostuksen kohteet yhdistyvät

 työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen. 

Olemme olemassa, jotta oululaisista lapsista ja nuorista kasvaisi 

aktiivisia, monitaitoisia, vastuullisia ja yritteliäitä aikuisia.