Pylkönaho

Noin kilometrin päässä Ylikiimingin kirkonkylältä sijaitsee Oulun kaupungin omistama Pylkönahon hiihtomaja.

Hiihtomajalla on urheilukenttä ja talviaikaan valaistuja latuja.

Päärakennus on kaunis hirsirakenteinen tupa, jota vuokrataan pito- ja kokouskäyttöön.

(Navigaattori ohjaa Pylkönahon risteykseen osoitteella: Puolangantie 110)

Oulun 4H-yhdistys hoitaa Pylkönahon vuokrauksen ja hoidon.

Tiedustelut ja varaukset sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella.

Pylkönahon hinnasto 

1. Säännöllinen käyttö

Tiloihin ei jaeta säännöllisiä käyttövuoroja.

2. Muu kuin säännöllinen käyttö


1h0-6h1vrk
Urheiluseurat (sisäinen käyttö, omat tapahtumat)
ei maksua27€
Urheiluseurat (kaikille avoimet tapahtumat)
ei maksuaei maksua
Muut yleishyödylliset yhdistykset (kokoukset, koulutukset)
27€37€
Yksityistilaisudet (perhejuhlat jne.)
27€50€sisältää lämpimän sisätilan sekä sähkön, veden ja keittiön kaluston/astiaston ym. käytön
Kaupalliset tilaisuudet (esim. esittelyt, myyntitapahtumat)15€
50€sisältää lämpimän sisätilan, sähkön ja veden

3. Maksuttomuus

Koulut, päiväkodit, terveysliikuntatapahtumat  (mm. ikääntyvien ohjatut toiminnat)

Alue ja sen rakennukset ovat Oulun kaupungin liikuntaviraston hallinnoimia. Alueen ja rakennusten kunnossapidosta ja käyttövarauksista vastaa Oulun 4H-yhdistys ry.

  1. Hiihtoladut ovat vapaassa käytössä. Kunnossapidosta vastaa Oulun liikuntavirasto.
  2. Rakennuksien käytöstä tulee tehdä ennakkovaraus kirjallisena Oulun 4H-yhdistykselle viimeistään viikkoa ennen suunniteltua tapahtuma-aikaa.
  3. Jokaisella tapahtumalla tulee olla vastuuhenkilö, joka tarkastaa tilan ennen ja jälkeen tilaisuuden. Jos varaukseen liittyy ulkoalueiden käyttö on niistä on ilmoitettava varauksen yhteydessä.
  4. Vuokraajan tulee noudattaa seuraavia rakennuksen käyttösääntöjä:
                       Vuokraaja on velvollinen siistimään omat jälkensä tilojen käytön jälkeen

Tiloissa tulee noudattaa siisteyttä sekä yleisiä hyviä käyttäytymissääntöjä

Vuokraajan käyttämät tarvikkeet kalusto ym. tulee asettaa käytön jälkeen omille paikoilleen

Käytetyt astiat tulee tiskata

Kaluston tulee olla samassa järjestyksessä kuin se on ollut ennen tilojen käyttöä

Lieden ym. sähkölaitteiden, vesihanojen ja ikkunoiden tarkastaminen/sulkeminen on suoritettava ennen poistumista rakennuksesta
  1. Käytön yhteydessä mahdollisesti rikkoontuneiden esineiden tai kaluston osalta tulee tehdä ilmoitus vuokranantajalle. Käytössä rikkoutuneen kaluston tai esineistön korvaamisesta neuvotellaan liikuntaviraston kanssa tapauskohtaisesti.
  2. Havaitusta käyttösääntöjen rikkomisesta tai ilkivallanteosta seuraa aiheutettujen vahinkojen korvaaminen, sekä aluetta koskeva käyttöoikeuden menetys.
  3. Ilmoitetun vastuuhenkilön tulee palauttaa vuokraamisen yhteydessä luovutettu avain käyttöä seuraavana päivänä.

Nämä säännöt koskevat myös yleisissä tilaisuuksissa tiloja käyttäviä.

Tiedot tilan käytöstä
Olen tututustunut yllä oleviin tilavuokrauksen hinnastoon ja sääntöihin:*