Lämsänjärven koulu

Toimintaa järjestetään klo 10.30–16.30 välisenä aikana.

 

Meille lapset (yht. noin 30) tulevat Knuutilankankaan ja Lämsänjärven kouluista. 

 

Käytössämme on koulun yhteydessä kolmen huoneen toimintatilat, joita tarpeen mukaan voidaan muunnella mm. leivontaa ja yhteisiä leikkejä varten. 

Koulun liikuntasali välineineen on meidän käytössämme iltapäivisin. 

Ulkoilemme päivittäin koulun piha-alueella pelaillen, leikkien ja ohjatuin tuokioin. Lämsänjärven ympäristö tarjoaa meille mahtavat puitteet mm. retkeilyyn, kalastukseen, marjastukseen ja hiihtämiseen. 

Tarjoamme lapsille turvallisen ympäristön itseilmaisuun ja kannustamme heitä leikin ja ohjattujen toimintojen kautta toisten kunnioittamiseen, huomioimiseen ja arvostamiseen.


Yhteystiedot: 

lamsanjarvi.ip@4h.fi

p. 050 5251041/040 5793043

Lämsänjärven koulun sivut