Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -projektissa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Projektin tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Tärkeässä roolissa Ysit töihin -projektissa ovat työnantajien lisäksi kunnat ja koulut, joiden kanssa yhteistyössä koulutus järjestetään.

4H-yhdistyksiä on mukana 34 ja nämä toimivat 42 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia on mukana lähes 6000.

Ysit töihin -projektia toteuttaa 4H-järjestö opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Tutustu lisää: https://ysittoihin.4h.fi/