Palvelun tilausehdot

Työntekijä on työsuhteessa 4H-yhdistykseen, joka huolehtii työnantajanvelvoitteista.

 

Tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset maksut 4H-yhdistykselle. Tehtyjen työtuntien tarkastamiseksi käytetään erillistä työtuntilistaa, jonka työntekijä ja tilaaja vahvistavat allekirjoituksillaan.

Mikäli tässä sopimuksessa tarkoitettujen palveluiden kustannukset nousevat sopimusaikana lainsäädännön tai työehtosopimusten muuttumisen vuoksi tai palvelujen verokohtelun osalta, muutetaan veloitushintaa vastaavasti.

 

Tilaaja on velvollinen suorittamaan maksuosuutensa myös työntekijälle maksettavasta sairasajan palkasta ns. omaavastuuajalta. Pyrimme kuitenkin aina hoitamaan sairaustapaukset ensisijaisesti sopimalla asiakkaan kanssa uuden ajankohdan työn suorittamiselle.

 

Tilaaja valvoo, että työntekijä noudattaa lakeja, työsopimusta ja tätä sopimusta. Mahdollisista laiminlyönneistä tilaaja ilmoittaa heti 4H-yhdistykselle.

4H-yhdistys valvoo omalta osaltaan työn suorittamista sopimuksen mukaisesti. Tilaaja huolehtii siitä, että työt suoritetaan asianmukaisilla työvälineillä ja turvallisia työtapoja noudattaen ja antaa riittävän työhönopastuksen sekä johtaa ja valvoo työn suorittamista. Tilaaja on osaltaan vastuussa työturvallisuutta koskevien säännösten noudattamisesta.

 

Tilaaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat työvälineet, työssä mahdollisesti tarvittavat turvavarusteet ja materiaalit, ellei erikseen ole toisin sovittu. Tilaaja vastaa niiden turvallisuudesta sekä mahdollisista vahinkovakuutuksista.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa suoritettavan työn laatua, on asiasta sovittava etukäteen 4H-yhdistyksen kanssa. Mikäli tilaaja rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä tai asiaan liittyvää lainsäädäntöä, on 4H-yhdistyksellä oikeus purkaa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa.

 

Mikäli työn laadussa tai muussa palveluun liittyvässä asiassa on huomautettavaa, tulee asiasta ilmoittaa viikon sisällä Oulun 4H-yhdistyksen toimistoon. oulu@4h.fi / 050 404 0447 (Ma-To 10-15)

 

Sopimuksella kerättävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin. 4H-yhdistyksen tietosuojaseloste löytyy yhdistyksen internet-sivuilta tai tiedustelemalla yhdistyksen sähköpostiosoitteesta.