Metsästä monituotebisnestä

Hanke on päättynyt. LuoPPo-hanke jatkaa siitä, mihin Metsästä monituotebisnestä- hanke lopetti.

Metsästä monituotebisnestä

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raakaaineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.

Lisätietoja hankkeesta osoitteesta 

https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta