Metsästä Monituotebisnestä

Metsästä monituotebisnestä

 

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raakaaineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.
 

Lisätietoja hankkeesta löydät alla olevasta pdf tiedostosta ja osoitteesta https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta