LuoPPo-hanke

Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla – LuoPPo

Viime vuosina on toteutettu useita luonnontuotealan hankkeita niin alueellisesti kuin paikallisesti. Luonnontuotealan haasteita on todettu monissa yhteyksissä ja niitä on lähdetty ratkomaan aktiivisesti. Saadut tulokset ovat olleet hyviä. Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin vuosina 2019–2021 Metsästä monituotebisnestä -hanke, jonka pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistyötä.

Kiinnostus luonnontuotteita kohtaan raaka-aineena on lisääntynyt ja monipuolistunut. Edelleen raaka-aineen saannin turvaaminen vaatii erityisiä kehittämispanostuksia, jotta laajenevaan kysyntään voidaan vastata. Luontoon perustuvat matkailu- ja hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvavia mahdollisuuksia metsänomistajille ja luontopalveluyrityksille.

Lisätietoa hankkeesta:

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/luoppo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠